Apple The New iPad Black – 9.7 inch

  – Hãng sản xuất (Manufacture) :    Apple – Loại màn hình cảm ứng :    Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình :    IPS – Độ lớn màn hình (inch):     9.7 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution) :    2048 x 1536 – Loại CPU (CPU Type)

Apple iPad 2 black – 9.7 inch

  – Hãng sản xuất (Manufacture) :    Apple – Loại màn hình cảm ứng:     Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình :    LED – Độ lớn màn hình (inch):     9.7 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution) :    WXGA (1024 x 768) – Loại CPU (CPU

Apple iPad 2 white – 9.7 inch

  – Hãng sản xuất (Manufacture) :    Apple – Loại màn hình cảm ứng:     Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình :    LED – Độ lớn màn hình (inch):     9.7 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution) :    WXGA (1024 x 768) – Loại CPU (CPU

Toshiba Regza AT200 – 10.1 inch

  – Hãng sản xuất (Manufacture)     :Toshiba – Loại màn hình cảm ứng     :Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình :    LCD – Độ lớn màn hình (inch)     :10.1 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution) :    WXGA 1280 x 720 pixel – Loại CPU

Toshiba Libretto W100 – 7 inch

  – Hãng sản xuất (Manufacture)     :Toshiba – Loại màn hình cảm ứng:     Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình:     LCD – Độ lớn màn hình (inch):     7 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution) :    WSVGA (1024 x 600) – Loại CPU (CPU

Toshiba AS100 – 10.1 inch

  – Hãng sản xuất (Manufacture)     :Toshiba – Loại màn hình cảm ứng:     Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình:     LED – Độ lớn màn hình (inch):     10.1 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution):     LED (1024 x 600) – Loại CPU (CPU

Samsung P1000 Galaxy Tab – 7 inch

  – Hãng sản xuất (Manufacture) :    Samsung – Loại màn hình cảm ứng     :Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình:     AMOLED – Độ lớn màn hình (inch):     7 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution) :    WSVGA (1024 x 600) – Loại CPU (CPU

Samsung Galaxy Tab 10.1v – 10.1 inch

  – Loại màn hình cảm ứng     :Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình     :TFT – Độ lớn màn hình (inch) :    10.1 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution):     WXGA (1280 x 800) – Loại CPU (CPU Type) :    ARM Cortex A9 – Tốc

Samsung Galaxy Tab 7.7 – 7.7 inch

  Hãng sản xuất (Manufacture) :    Samsung Loại màn hình cảm ứng :    Màn hình cảm ứng điện dung (Capacitive Touchscreen) – Công nghệ màn hình:     AMOLED – Độ lớn màn hình (inch) :    7.7 inch – Độ phân giải màn hình (Resolution) :    WXGA (1280 x 800) – Loại CPU (CPU Type) :   

Máy Tính Bảng Hàng Hiệu – Máy Tính Bảng – Bán Tablet – Tablet Chính Hãng